latest News
  • सुनैलो अबसर ✅ सुनैलो अबसर

Digital CV and Protfolio

Digital CV and Protfolio

अबको यूग डिजिटल यूग हो । तसर्थ हामिले पनि समय संगै चल्दै जानु पर्छ त्यसैले पेपर लेस बनाई आफ्नो बायोडाटा, पोर्टफोलीयो, ब्लग र सस्था/कम्पनीको जानकारी अब डिजिटल माध्यम राखी आवश्यकता पर्दा कसैलाई पठाउन/तुरुन्त दिन मिल्ने ।

- एक चोटीको लगानी भएकोले खर्च कटौती हुने ।

- जसलाई दिएकोहो उसले नहराउने, न च्यातिने सधै भरि रहने र खोजेको बखतमा इन्टरनेटमा पनि प्राप्त हुने ।

- शब्दहरु परिबर्तन तथा  थप घट सजिलै आफैले गर्न मिल्ने ।

Features:
- Fully Responsive
- Thems Setting
- About Me, Personal Details
- Resume CV
- Blog
- Portfolio
- Add Services
- Testimonials
- Clients Deatils
- Contact Details
- Social Site Link
- Fully Secure
- Easy Settings
- Google Analytics
- Live Chat
- Fast Accessing
- Free Hosting

 

डिजिटल सि.भि. पोर्टफोलीयो रु.३०००/- मात्र बार्षिकी नबिकरण गर्नु नपर्ने ।
Click the link below for DEMO :

Click Here For Demo

------------------------------------
Register Now:

Click Here For Purchase and Free Registration

Letes News and Update

Sign Up For Our Newsletter

Please enter your email address to get our updates !