latest News
  • सुनैलो अबसर ✅ सुनैलो अबसर

Digital Business V-Card

Digital Business V-Card

अहिलेको समय डिजिटल हुदै गई रहेको छ, तसर्थ हामिले पनि समय संगै चल्दै जानु पर्छ त्यसैले पेपर लेस बनाई आफ्नो बारेमा आफ्नो सस्था/कम्पनीको जानकारी अब डिजिटल माध्यम बाट आफ्नो साथी भाई र ब्यक्ती हरुलाई दिन सक्नुहुनेछ । 

- एक चोटीको लगानी भएकोले खर्च कटौती हुने।

- जसलाई दिएकोहो उसले नहराउने, न च्यातिने सधै भरि रहने र खोजेको बखतमा इन्टरनेटमा पनि प्राप्त हुने ।

- शब्द तथा कम्पनी सस्था परिबर्तन हुदा सजिलै भिजिटिङ्ग कार्ड परिबर्तन गर्न मिल्ने ।

Features:
- Fully Responsive
- Thems Setting
- About Me, Personal Details
- Blog
- Portfolio
- Add Services
- Testimonials
- Clients Deatils
- Contact Details
- Social Site Link
- Fully Secure
- Easy Settings
- Google Analytics
- Live Chat
- Fast Accessing
- Free Hosting

डिजिटल भिजिटि· कार्ड रु.३०००/- मात्र बार्षिकी नबिकरण गर्नु नपर्ने ।
Click the link below for DEMO :
------------------------------------
Register Now:

Click Here For Purchase and Free Registration

Letes News and Update

Sign Up For Our Newsletter

Please enter your email address to get our updates !